Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 900 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα.

Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

Έκπτωση 30 % (630 ευρώ η συμμετοχή)

  • Με εγγραφή τριών (3) Φιλολόγων από την ίδια σχολική μονάδα

Έκπτωση 10 % (810 ευρώ η συμμετοχή)

  • Σε εφάπαξ καταβολή του ποσού

Έκπτωση 25% (675 ευρώ η συμμετοχή)

  • ΑμεΑ
  • Άνεργοι
  • Πολυτεκνία - Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
  • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

Έκπτωση 35% (585 ευρώ η συμμετοχή)

  • Διαμένοντες εκτός Αττικής (με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)

Σημείωση:
Η αθροιστική μείωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%
Σε εφάπαξ καταβολή ποσού έκπτωσης υπάρχει έκπτωση 5%